Transfer İtiraz Formu | TeknoClouds

TRANSFER İTİRAZ FORMUSon Revizyon: 17.09.2019


Onayınız olmadan alan adı kayıt kuruluşumuzdan transfer edildiğini düşündüğünüz bir alan adının alan adı sahibiyseniz lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun. Talebinizde size yardımcı olabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin tamamı gereklidir. Lütfen aşağıdaki formu istenen belgelerle birlikte transferdisputes@secureserver.com adresine gönderin veya 480-287-8002 faks numarasına fakslayın. Aşağıdaki bilgileri doğruladıktan sonra, sorunu çözmeyi denemek için mevcut alan adı kayıt kuruluşu ile iletişime geçeceğiz.

Alan Adı Bilgileri:

Alan Adı: ___________________________________________________________

Alan Adı Sahibinin Transfer Sırasındaki Adı: __________________________________

Alan Adı Sahibinin Transfer Sırasındaki Soyadı: __________________________________

Şirketin Transfer Sırasındaki Adı: _____________________________________

Bu forma alan adı sahibinin resmi makamlarca verilen fotoğraflı bir kimliğini ekledim. (Fakslamadan önce lütfen fotoğraflı kimliği aydınlatın). Talebi imzalayan kişi alan adı sahibiyse, lütfen hem alan adı sahibi hem de talep sahibi için bir kimlik belgesi gönderin.

Fotoğraflı Kimliği Buraya Ekleyin

* Fotoğraflı kimlik, Resmi Makamlarca Verilen Sürücü Belgesinin bir kopyası veya fotoğraflı bir Pasaporttur.

Alan Adı Sahibi adına bir şirket kayıtlı ise, aşağıda imzalayan kişinin resmi olarak çıkarılmış fotoğraflı kimliğini ekledim ve şirket tanımlaması (şirket adı tamamen eşleşmelidir) için aşağıdaki belgelerden birini ekledim.

  • İşletme lisansınızın bir nüshası
  • Vergi levhası (tek başına numara kabul edilemez)
  • Faaliyet belgeleri
  • Fiktif Ad Belgeleri
  • IRS 501(C)3 “Karar Yazısı”
  • Dernek durumunu gösteren ve resmi kurumlardan alınmış vergi muafiyet belgesi

Şirket Belgelerini Buraya Ekleyin

* Daha büyük veya birden fazla sayfa içeren belgeleri bu formun sonuna ekleyin.


Mesai Saati Telefon Numarası (sorularımızın olması durumunda):_________________________________________________________________

Geçerli E-posta Adresi:_________________________________________________________________

Alan Adı Hizmetlerinin yanıt verebilmesi için geçerli bir e-posta adresi sağlanmalıdır. (Verilen e-posta adresi, ihtilafın bildirildiği alan adıyla ilişkili olmamalıdır)

Alan adlarının tekrar benim hesabıma transfer edilmesi için Alan Adı Hizmetleri şirketinin, alan adı sahibi bilgilerini doğrulamasını ve mevcut Alan Adı Kayıt Kuruluşuna ulaşmasını talep ediyorum. Yukarıda listelenen alan adı sahibi olduğumu veya alan adı sahibi değilsem alan adı sahibi için talepte bulunan yetkili kişi olduğumu onaylıyor ve doğruluyorum. Alan Adı Kayıt Kuruluşunun veya hiçbir ortağının bu istekle ilgili yapılan herhangi bir işlem için herhangi bir tutarda bana veya diğer herhangi bir tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul ediyorum. İşbu sözleşme ile Alan Adı Kayıt Kuruluşuna veya hiçbir ortağına karşı ileri sürülen tüm hak taleplerinden feragat ediyorum. Buna ek olarak, Alan Adı Kayıt Kuruluşunun ve iş ortaklarının bu talep veya Alan Adı Kayıt Kuruluşu tarafından bu talep, bu yetkilendirme ile ilgili yapılan diğer işlemlerle ilgili üçüncü taraf hak talebi, işlem veya talepten kaynaklanan her türlü zarar, yükümlülük, hasar, gider veya makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere masraflara karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmesini önlemeyi kabul ediyorum.

Sağladığınız, devlet tarafından verilen belgelerin veya şirket bilgilerinin geçersiz veya değiştirilmiş olduğunun anlaşılması durumunda, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu bilgileri diğer alan adı kayıt kuruluşları veya yasa uygulayıcılar ile paylaşabileceğimizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

İmzalayanın Adı:_____________________________________________________
Tarih: __________________________________

(Alan Adı Sahibi veya Talepte Bulunan Yetkili Kişinin İmzası)

Ad ve Soyadı:____________________________________________________________